tyrkisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyar.
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan gurur duyuyoruz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... ve ... nişanlandı.
Brugt til at meddele en forlovelse
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece mutlular.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Brugt til at meddele en forlovelse
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Brugt til at meddele et bryllup
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde görmekten şeref duyarlar.
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun oluruz.
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Ni invitas al...
Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem