dansk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... et... se sont fiancés.
... og... er forlovet.
Brugt til at meddele en forlovelse
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Brugt til at meddele en forlovelse
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Brugt til at meddele et bryllup
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Frk.... bliver snart Fru. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Vous êtes cordialement invités à...
I er hjerteligt inviteret til...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem