tjekkisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
S potěšením oznamujeme narození...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... et... se sont fiancés.
... a ... jsou zasnoubeni.
Brugt til at meddele en forlovelse
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Brugt til at meddele en forlovelse
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Brugt til at meddele et bryllup
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Slečna se brzy stane paní ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Vous êtes cordialement invités à...
Jste srdečně zváni...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Chtěli byste přijít k... na...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem