dansk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... en ... hebben zich verloofd.
... og... er forlovet.
Brugt til at meddele en forlovelse
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Brugt til at meddele en forlovelse
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Brugt til at meddele et bryllup
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Frk.... bliver snart Fru. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
U bent van harte uitgenodigd voor ...
I er hjerteligt inviteret til...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem