esperanto | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... en ... hebben zich verloofd.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Brugt til at meddele en forlovelse
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Brugt til at meddele en forlovelse
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Brugt til at meddele et bryllup
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Ni invitas al...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem