dansk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

・・・・の誕生を報告できることをうれしく思います。
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
・・・・に男の子/女の子の赤ちゃんが生まれました。
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
私たちに男の子/女の子の新しい赤ちゃんが生まれました。
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
私たちに新しい娘が/息子ができました。
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
赤ちゃんの誕生、本当におめでとうございます。健やかで、活発に育ちますよう、心からお祈りしております。
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
・・・・を喜んで家族に迎えました。
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
・・・・が新しく家族の一員に加わったことを報告します。
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
新しく息子/娘が誕生しました。
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

・・・・と・・・・は婚約しました。
... og... er forlovet.
Brugt til at meddele en forlovelse
・・・・は、婚約を報告することができてとても幸せです。
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
・・・・と・・・・の婚約を喜んで報告します。
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Brugt til at meddele en forlovelse
私たちは娘が・・・・家の息子の・・・・さんと婚約したことを報告します。挙式は8月に行われます。
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
皆で・・・・と・・・・の婚約をお祝いしましょう。
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
・・・・に・・・・と・・・・の婚約パーティーを行いますので是非お越しください。
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

・・・・と・・・・の結婚を報告します。
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Brugt til at meddele et bryllup
・・・・(旧姓)は間もなく・・・・(新しい名字)になります。
Frk.... bliver snart Fru. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
・・・・と・・・・はこの度結婚式を挙げることに致しましたのでご出席願えないかと思いお知らせしました。
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
・・・・が結婚式を挙げることにいたしましたので、ご出席願えないかと思いお知らせいたしました。
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
・・・・と・・・・は・・・・日に・・・・で行われる結婚式に、大切な友人である・・・・にもぜひ足を運んでいただきたく、お知らせいたしました。
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

・・・・日に・・・・で・・・・の集まりがありますので是非足をお運び下さい。
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
・・・・をお祝いするために夕食をご一緒したいと考えております。
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
・・・・にぜひ足をお運びください。
I er hjerteligt inviteret til...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
・・・・のお祝いに友達で集まるから、よかったら来てください。
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
是非来てください。
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
・・・・に行かない?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem