engelsk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
We are happy to announce the birth of…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
With love and hope we welcome…to the world.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
…and…are engaged.
Brugt til at meddele en forlovelse
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
…are happy to announce their engagement.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
We are happy to announce the engagement of…and…
Brugt til at meddele en forlovelse
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Brugt til at meddele et bryllup
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
You are cordially invited to…
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
We would very much like you to come.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
...에 와서 만날 래?
Would you like to come to…for…?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem