italiensk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Siamo felici di annunciare la nascita di...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Siamo lieti di presentarvi...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
...e... annunciano il loro fidanzamento.
Brugt til at meddele en forlovelse
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Brugt til at meddele en forlovelse
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Brugt til at meddele et bryllup
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Contiamo sulla tua presenza.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
...에 와서 만날 래?
Hai voglia di vederci per...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem