engelsk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

У нас есть радостная новость - рождение...
We are happy to announce the birth of…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
With love and hope we welcome…to the world.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... и ... помолвлены.
…and…are engaged.
Brugt til at meddele en forlovelse
... с радостью объявляют о своей помолвке.
…are happy to announce their engagement.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
We are happy to announce the engagement of…and…
Brugt til at meddele en forlovelse
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Brugt til at meddele et bryllup
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Miss…is soon to become Mrs. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Сердечно приглашаем вас на...
You are cordially invited to…
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
We would very much like you to come.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Would you like to come to…for…?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem