engelsk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
We are happy to announce the birth of…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
With love and hope we welcome…to the world.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

X y X están comprometidos.
…and…are engaged.
Brugt til at meddele en forlovelse
X y X están felices de anunciar su compromiso.
…are happy to announce their engagement.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
We are happy to announce the engagement of…and…
Brugt til at meddele en forlovelse
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Brugt til at meddele et bryllup
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Está cordialmente invitado(a) a...
You are cordially invited to…
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Nos encantaría contar con su presencia.
We would very much like you to come.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
¿Quisieras asistir a... para...?
Would you like to come to…for…?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem