esperanto | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Vi har välkomnat ... till världen.
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... och ... har förlovat sig.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Brugt til at meddele en forlovelse
... är glada att kungöra sin förlovning.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Brugt til at meddele en forlovelse
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Brugt til at meddele et bryllup
Fröken ... ska snart bli fru ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Ni invitas al...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Vill du komma till ... på/för ...?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem