russisk | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

Vi har välkomnat ... till världen.
У нас есть радостная новость - рождение...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... och ... har förlovat sig.
... и ... помолвлены.
Brugt til at meddele en forlovelse
... är glada att kungöra sin förlovning.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Brugt til at meddele en forlovelse
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Brugt til at meddele et bryllup
Fröken ... ska snart bli fru ...
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Сердечно приглашаем вас на...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Vill du komma till ... på/för ...?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem