esperanto | Fraser - Personlig | Meddelelser og Invitationer

Brev | E-Mail | Meddelelser og Invitationer | hilsen | SMS og Web

Meddelelser og Invitationer - Fødsel

S potěšením oznamujeme narození...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Brugt når en tredjemand meddeler fødselen af et barn
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn, det kan som regel findes på kort med et billede af et barn
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
En normal talemåde på engelsk, brugt når et par gerne vil meddele fødslen af deres barn
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Brugt når et par vil meddele fødslen af deres barn

Meddelelser og Invitationer - Forlovelse

... a ... jsou zasnoubeni.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Brugt til at meddele en forlovelse
... s radostí oznamují své zasnoubení.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Brugt når et par vil meddele deres forlovelse
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Brugt til at meddele en forlovelse
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionelt, brugt når forældre vil meddele deres datters forlovelse
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Brugt som en invitation til en forlovelsesfest

Meddelelser og Invitationer - Ægteskab

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Brugt til at meddele et bryllup
Slečna se brzy stane paní ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Brugt til at meddele en kvindes bryllup
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Brugt af parret til at invitere mennesker til deres bryllup
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Brugt af manden/kvinden som skal giftes forældre til at invitere mennesker til brylluppet
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Brugt af parret når de inviterer tætt venner til deres bryllup

Meddelelser og Invitationer - Sammenkomst/ Specielle Begivenheder

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Brugt til at invitere mennesker til en social begivenhed på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt og for en bestemt person
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Brugt til at invitere mennesker til en middag og give dem grunden til den
Jste srdečně zváni...
Ni invitas al...
Formel, brugt til at invitere mennesker til en formel begivenhed. Sædvanligvis brugt til virksomheds middage
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formel, brugt til at invitere tætte venner til en vigtig social begivenhed
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Brugt i en invitation efter at have bedt modtageren om at komme, for at understrege at du gerne vil have dem til at være der
Chtěli byste přijít k... na...?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Uformel, brugt til at invitere venner over bare for at se dem