engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie