esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie