fransk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
Cher Benjamin,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
Chère Maman / Cher Papa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
Salut Sylvain,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
Coucou Daniel,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Victor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
Mon chéri / Ma chérie,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
Mon très cher Christophe,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
Merci pour votre lettre.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Je t'écris pour te dire que...
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
J'ai le regret de vous informer que...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
...envoie ses salutations.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
Dis bonjour à... de ma part.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
Écris-moi vite.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
Écris-moi quand...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
Prends soin de toi.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
Je t'aime.
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
Tous mes vœux,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
Amitiés,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
Amicalement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
Bien à vous/toi,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
Tendrement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
Bises,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
Bisous,
Uformel, brugt når du skriver til familie