italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie