japansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
お母さんへ/お父さんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
太郎おじさんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
太郎くんへ
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
太郎くんへ
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
太郎へ
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
お手紙ありがとう。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
・・・・をお知らせします。
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
・・・・に何か予定はありますか?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
・・・・を報告します。
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
・・・・がよろしく言っていました。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を待っています。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
はやく返事を書いてね。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
・・・・の時は連絡してください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
なにか報告があったらまた教えてください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
元気でね
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
好きだよ
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
じゃあね
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
じゃあね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
またね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
体に気をつけてね
Uformel, brugt når du skriver til familie