kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie