koreansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
소연이에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
부모님께,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
안녕 현주야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
야 미영아,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
미영,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
내 사랑에게,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
사랑하는 현정씨
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
편지 주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
...관련 계획이 있나요?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
...도 안부를 물으십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
...께도 안부 전해 주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
빨리 답장 주세요.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
... 이면 답장을 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
사랑합니다.
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
그리운 마음 담아 ... 가.
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
그리운 마음 담아 ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
감사하며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
... 드림 (보냄)
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
사랑을 보내며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
사랑하는 마음으로,
Uformel, brugt når du skriver til familie