portugisisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
Olá Vítor,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
Oi Vítor,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Vítor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
Meu querido,
Minha querida,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
Meu amado,
Minha amada,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
Obrigado por sua carta.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
Você já fez planos para ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Lamento informá-lo que ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
...manda lembranças.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
Diga olá para ... por mim.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
Escreva novamente em breve.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
Escreva de volta quando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
Cuide-se.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
Eu te amo.
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
Abraços,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
Tudo de bom,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
Com todo meu amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie