rumænsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
Dragă Andrei,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
Dragă Mamă/Tată,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
Dragă Andrei,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
Bună Andrei!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Salut Andrei!
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
Draga mea,/Dragul meu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
Dragul meu Andrei,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
... îţi transmite toată dragostea.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
Salută pe ...din partea mea.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
Scrie-mi înapoi curând.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
Trimite-mi un răspuns când... .
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
Aveţi grijă de voi!
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
Te iubesc!
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
Toate cele bune,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
Cu drag,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
Cele mai calde urări,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
Toate cele bune,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
Cu toată dragostea,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
Cu drag,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
Cu mult drag,
Uformel, brugt når du skriver til familie