russisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kære John,
Дорогой Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
Дорогая мама/папа
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
Привет, Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
Здорово, Иван,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Иван,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
Любимый (ая),
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
Дорогой мой...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
Милый Иван,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for dit brev,
Спасибо за письмо.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Извини, что так долго не писал(а)
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Мы так давно не общались
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Brugt når du har vigtige nyheder
Har du lavet nogle planer den...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
С удовольствием сообщаю, что...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt at høre om...
Я был рад услышать, что...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
Я так сожалею о...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
... тоже шлет привет.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sig hej til... for mig.
Передай ... привет от меня.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Надеюсь на скорый ответ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
Ответь как можно скорее
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv endelig tilbage når...
Напиши, если/когда...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send mig nyheder, når du ved mere.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Have det godt.
Береги себя.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jeg elsker dig.
Я тебя люблю.
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
С наилучшими пожеланиями
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
С наилучшими пожеланиями,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Venligste hilsner,
С уважением..
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
Всего наилучшего,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
С любовью,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
Я вас люблю,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Meget kærlighed,
Люблю,
Uformel, brugt når du skriver til familie