dansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Kæreste John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Tak for dit brev,
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Har du lavet nogle planer den...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt at høre om...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Skriv endelig tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Have det godt.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
De bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Meget kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie