esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie