fransk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Cher Benjamin,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Chère Maman / Cher Papa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Salut Sylvain,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Coucou Daniel,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Victor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Mon chéri / Ma chérie,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Mon très cher Christophe,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Merci pour votre lettre.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Je t'écris pour te dire que...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
J'ai la joie de vous annoncer que...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
J'ai le regret de vous informer que...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
...envoie ses salutations.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Dis bonjour à... de ma part.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Écris-moi vite.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Écris-moi quand...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Prends soin de toi.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Je t'aime.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Tous mes vœux,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Amitiés,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Amicalement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Bien à vous/toi,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Tendrement,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Bises,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Bisous,
Uformel, brugt når du skriver til familie