nederlandsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Beste Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Hallo Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Hoi Jan
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Jan
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Lieve ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Liefste ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Lieve Jan
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
... doet jou de groeten.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Het ga je goed.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Ik hou van je.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie