italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie