japansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
太郎くんへ
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
太郎くんへ
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
太郎へ
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
お手紙ありがとう。
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
・・・・をお知らせします。
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
・・・・を報告します。
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・をお知らせます。
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
・・・・がよろしく言っていました。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
・・・・によろしく言っておいてね。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
お返事を待っています。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
はやく返事を書いてね。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
・・・・の時は連絡してください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
なにか報告があったらまた教えてください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
元気でね
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
好きだよ
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
じゃあね
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
じゃあね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
またね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
体に気をつけてね
Uformel, brugt når du skriver til familie