koreansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
소연이에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
부모님께,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
안녕 현주야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
야 미영아,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
미영,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
내 사랑에게,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
사랑하는 현정씨
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
편지 주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
...관련 계획이 있나요?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
...을 알려주게 되어 기뻐.
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
...도 안부를 물으십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
...께도 안부 전해 주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
빨리 답장 주세요.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
... 이면 답장을 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
사랑합니다.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
그리운 마음 담아 ... 가.
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
그리운 마음 담아 ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
감사하며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
... 드림 (보냄)
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
사랑을 보내며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
사랑하는 마음으로,
Uformel, brugt når du skriver til familie