portugisisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Olá Vítor,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Oi Vítor,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Vítor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Obrigado por sua carta.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
...manda lembranças.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Cuide-se.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Eu te amo.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Abraços,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Tudo de bom,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Com todo meu amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie