rumænsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Dragă Andrei,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Dragă Andrei,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Bună Andrei!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Salut Andrei!
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Te iubesc!
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Toate cele bune,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Cu drag,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Toate cele bune,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Cu toată dragostea,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Cu drag,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Cu mult drag,
Uformel, brugt når du skriver til familie