russisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Дорогой Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Привет, Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Здорово, Иван,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Иван,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Любимый (ая),
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Дорогой мой...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Милый Иван,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Спасибо за письмо.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
... тоже шлет привет.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Береги себя.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Я тебя люблю.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
С уважением..
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Всего наилучшего,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
С любовью,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Я вас люблю,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Люблю,
Uformel, brugt når du skriver til familie