spansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Querido Juan:
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Hola Juan:
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Hola Juan:
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Juan:
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Querido:
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Mi amor:
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Amado Juan:
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Gracias por su / tu carta.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
X te envía muchos cariños.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Cuídate / Cuídense
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Te amo,
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Cariños,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Cariños,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Cariños,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Mis mejores deseos,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Con todo mi amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Con todo mi amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Con amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie