tjekkisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Milý Johne,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Milá maminko, Milý tatínku,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Ahoj Johne,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Čau Johne,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Johne,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Můj milý/Moje milá,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Nejdražší Johne,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Děkuji za Tvůj dopis.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
... posílá pozdrav!
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Napiš brzy.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Opatruj se.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Miluji tě.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Jen to nejlepší,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
S láskou,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
S láskou,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
S láskou,
Uformel, brugt når du skriver til familie