tysk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Lieber Johannes,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Liebe(r) Mama / Papa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Hallo Johannes,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Hey Johannes,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Johannes,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Mein(e) Liebe(r),
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Mein(e) Liebste(r),
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Liebster Johannes,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Hast Du schon Pläne für...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
... grüßt herzlich.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Bitte grüße... von mir.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Schreib mir bitte bald zurück.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Mach's gut.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Ich liebe Dich.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Herzliche Grüße
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Mit besten Grüßen
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Beste Grüße
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Alles Gute
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Alles Liebe
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Alles Liebe
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Alles Liebe
Uformel, brugt når du skriver til familie