ungarsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Dear John,
Kedves John!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Szia John!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Szia John!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John!
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Kedvesem / Drágám!
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Drága John!
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your letter.
Köszönöm a leveledet.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Jó volt megint hallani felőled.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Van már valami programod...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Örömmel jelentem be, hogy ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his / her love.
... is üdvözletét küldi.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Say hello to…for me.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszodat.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Írj hamar.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Írj, amint ....
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Send me news, when you know anything more.
Írj, ha többet megtudsz.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Take care.
Vigyázz magadra.
Brugt når du skriver til venner og familie
I love you.
Szeretlek
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Legjobbakat!
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Legjobbakat!
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Szeretettel,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Much love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Uformel, brugt når du skriver til familie