dansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Kæreste John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
Tak for dit brev,
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Har du lavet nogle planer den...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt at høre om...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Skriv endelig tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
Have det godt.
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
Meget kærlighed,
Uformel, brugt når du skriver til familie