engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie