finsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
Hyvä John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
Hei äiti / isä
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Hei John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Heippa John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
Rakkaani,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
Rakkaani,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Rakas John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
Kiitos kirjeestäsi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
Pärjäilkää.
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
Terveisin,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
Rakkaudella,
Uformel, brugt når du skriver til familie