nederlandsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
Beste Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Hallo Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Hoi Jan
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Jan
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
Lieve ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
Liefste ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Lieve Jan
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
Het ga je goed.
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie