japansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
お母さんへ/お父さんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
太郎くんへ
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
太郎くんへ
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
太郎へ
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
お手紙ありがとう。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
・・・・をお知らせします。
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を報告します。
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていました。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
・・・・によろしく言っておいてね。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
お返事を待っています。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
はやく返事を書いてね。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
・・・・の時は連絡してください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
なにか報告があったらまた教えてください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
元気でね
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
好きだよ
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
じゃあね
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
じゃあね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
またね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
体に気をつけてね
Uformel, brugt når du skriver til familie