kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie