koreansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
소연이에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
부모님께,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
안녕 현주야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
야 미영아,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
미영,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
내 사랑에게,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
사랑하는 현정씨
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
편지 주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
...관련 계획이 있나요?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물으십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
...께도 안부 전해 주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
빨리 답장 주세요.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
... 이면 답장을 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
사랑합니다.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 가.
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
감사하며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
... 드림 (보냄)
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
사랑을 보내며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
사랑하는 마음으로,
Uformel, brugt når du skriver til familie