portugisisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Olá Vítor,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Oi Vítor,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Vítor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
Obrigado por sua carta.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
Cuide-se.
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
Eu te amo.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
Abraços,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie