rumænsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
Dragă Andrei,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Dragă Andrei,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Bună Andrei!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Salut Andrei!
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
Te iubesc!
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
Cu drag,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Cu drag,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
Cu mult drag,
Uformel, brugt når du skriver til familie