svensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
Hej mamma/pappa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Hejsan John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Halloj John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
Min kära,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
Min älskling,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Min käre John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
Tack för ditt brev.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Det glädjer mig att höra att ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Skriv tillbaka snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Skriv gärna tillbaka när ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Meddela mig då du vet något mer.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
Sköt om dig.
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
Varma hälsningar,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Kramar,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
Puss och kram,
Uformel, brugt når du skriver til familie