tjekkisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
Milý Johne,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
Milá maminko, Milý tatínku,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Ahoj Johne,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Čau Johne,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Johne,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
Můj milý/Moje milá,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Nejdražší Johne,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
Děkuji za Tvůj dopis.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
Opatruj se.
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
Miluji tě.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
S láskou,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
S láskou,
Uformel, brugt når du skriver til familie