ungarsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Estimata John,
Kedves John!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata paĉjo/panjo,
Kedves Anya / Apa!
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Szia John!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Szia John!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John!
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Drága John!
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via letero.
Köszönöm a leveledet.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt megint hallani felőled.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már valami programod...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
... is üdvözletét küldi.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Diru saluton al... por mi.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Várom a válaszodat.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Írj hamar.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Írj, amint ....
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, ha többet megtudsz.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Atentu.
Vigyázz magadra.
Brugt når du skriver til venner og familie
Mi amas vin.
Szeretlek
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Multa amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Uformel, brugt når du skriver til familie