esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Hyvä John,
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hei äiti / isä
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Hei setä Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hei John,
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Heippa John,
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Rakkaani,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Rakkaani,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Rakas John,
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kiitos kirjeestäsi.
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Onko sinulla suunnitelmia...
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Ilahduin kuullessani, että...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
On ikävää kertoa, että...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Olin pahoillani kuullessani, että...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... lähettää terveisiä.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Sano ... terveisiä minulta.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Kirjoita taas pian.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Pärjäilkää.
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
Rakastan sinua.
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
Terveisin,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kaikkea hyvää,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Rakkaudella,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Rakkain terveisin,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Rakkaudella,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie